Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło 25 stycznia 2023 roku wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczącego pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) dla obszaru 60.E.3 położonego na Ławicy Środkowej Morza Bałtyckiego. Najwięcej punktów uzyskała spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, spółka zależna PGE Baltica z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE Baltica 5 sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym z dniem 11 stycznia 2023 r. powołało Pana Arkadiusza Sekścińskiego w skład zarządu PGE Baltica 5 sp. z o.o. , powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE Baltica 6 sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym z dniem 11 stycznia 2023 r. powołało Pana Arkadiusza Sekścińskiego w skład zarządu PGE Baltica 6 sp. z o.o. , powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Czytaj więcej

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza PGE Baltica sp. z o.o.  powołała do zarządu spółki z dniem 11 stycznia 2023 roku:

Arkadiusza Sekścińskiego - powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
Dariusza Locińskiego - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Czytaj więcej