PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1489 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3, z umową przyłączeniową na moc do 1036 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 0,9 GW po 2030 roku, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej.