PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 o mocy do 1489 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 o mocy do 1036 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 0,9 GW po 2030 roku. PGE posiada też pozwolenia (PSzW) na zagospodarowanie pięciu kolejnych obszarów na Bałtyku o łącznym potencjale ponad 3,9 GW, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pod kątem zaplanowanych mocy offshore do wybudowania.