offshorekariera

Firma, którą tworzą Pracownicy​​​​​​

Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce to zupełnie nowa gałąź energetyki. Jej rozwinięcie wymaga ogromnego zaangażowania, konkretnej perspektywy strategicznej i, co najważniejsze, nowej wiedzy i umiejętności. Segment offshore wind sukcesywnie będzie tworzył miejsca pracy i zawody przyszłości.

PGE Baltica prowadzi obecnie najbardziej zaawansowane projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. Spółka pełni funkcję centrum kompetencyjnego i ma przed sobą duże wyzwania związane z realizacją morskich inwestycji, które będą podstawą transformacji energetycznej w Polsce. 

Aby osiągnąć nasz cel, konieczna jest współpraca ekspertów z wielu dziedzin: środowiska, inżynierii, budownictwa, energetyki, project managerów.

Za prowadzoną przez nas politykę zarządzania zasobami ludzkimi zostaliśmy wyróżnieni tytułem Solidnego Pracodawcy, Friendly Workplace i Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR. Jest to potwierdzenie stosowania wysokich standardów w tym obszarze na wymagającym i dynamicznym rynku. 

Dołącz do naszego zespołu i buduj z nami organizację przyszłości!

 

Kogo zatrudniamy?

inzynierowie

Morskie Farmy Wiatrowe i Wyprowadzenie Mocy

Pracownicy tego obszaru pełnią role eksperckie przy procesach budowy i powstawania wiatraków oraz portów do instalacji i serwisowania turbin. Zarządzają procesami inwestycyjnymi. Posiadają dogłębną wiedzę na temat projektowania fundamentów, instalacji kabli oraz konstrukcji wykorzystywanych przy logistyce projektu. Zapewniają wsparcie techniczne dla farm wiatrowych. Doceniamy doświadczenie w nadzorowaniu oraz przygotowywaniu analiz i ekspertyz technicznych w zakresie wpływu morskich farm wiatrowych na nawigację, bezpieczeństwo, łączność i środowisko.

kierownicy

Zarządzanie projektami

Pracownicy tego obszaru zarządzają projektami, kierują zespołem, realizują i prowadzą projekty zgodnie z harmonogramem, budżetem, zakresem i oczekiwaniami. Prowadzą dokumentację projektową z budowy morskich farm wiatrowych oraz biorą udział w wymianie dokumentacji z podmiotami zewnętrznymi. Przygotowują raporty i rozliczają budżet projektów oraz nadzorują obieg dokumentów. Doceniamy zdolności komunikacyjne i analityczne, samodzielność, obsługę MS Office, MS Project, MS SharePoint.

finanse

Specjaliści w obszarze finansów

Stanowią jeden z filarów spółki. Jedno z głównych zadań polega przede wszystkim na wykorzystaniu pojawiających się szans na pozyskanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa (kapitałów), a także umieszczaniu ich w składnikach majątkowych, tak aby pomogły one w realizacji celów strategicznych firmy i maksymalizacji korzyści osiąganych przez poszczególnych właścicieli przedsiębiorstwa. Departament Finansów łączy w swoim zakresie ekspertów z obszarów takich jak: księgowość, kontroling, podatki, sprawozdawczość czy analizy finansowe. Z uwagi na dynamiczny rozwój PGE Baltica poszukuje specjalistów i ekspertów, którzy przeniosą swoje doświadczenia na rzecz spółki tworzącej program offshore.

innowacje

Rozwój i Innowacje

Pracownicy tego obszaru biorą udział w konsultacji projektów aktów prawnych z regulatorami i uczestnikami rynku cyfrowego i energetycznego. Prowadzą procesy M&A w sektorze energetyki OZE, na bieżąco tworząc analizy biznesowe i ekonomiczne w zakresie Morskich Farm Wiatrowych. Zarządzają wysokobudżetowymi zadaniami inwestycyjnymi. Koordynują działania związane z identyfikacją, wdrożeniem i realizacją przedsięwzięć z obszaru Innowacji i Nowych Technologii. Współpracują z podmiotami zewnętrznymi w ramach implementacji nowych technologii i innowacji m.in. z uczelniami wyższymi oraz ekspertami branżowymi i technologicznymi.

prawo

Administracja i pozwolenia

Pracownicy tego obszaru, oprócz codziennej opieki administracyjno-flotowej, zabezpieczają także przebieg postępowań administracyjnych wraz z opracowywaniem bieżących analiz i stanowisk prawnych. To dzięki nim, jako spółka pozyskujemy niezbędne decyzje i pozwolenia do realizacji kolejnych etapów budowy morskich farm wiatrowych. Pracownicy tego obszaru biorą także udział w przygotowaniu do realizacji projektu morskich farm wiatrowych wraz z przyłączem lądowym, szczególnie w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz analizy terenów przewidzianych pod lokalizację infrastruktury energetycznej. Opracowują również studia wykonalności dla realizacji inwestycji w obszarach odnoszących się do ochrony przyrody.

kupcy

Obszar zakupowy

Pracownicy tego obszaru opracowują strategie zakupowe dla morskich farm wiatrowych, realizują procesy postępowań zakupowych w PGE Baltica. Zarządzają łańcuchem dostaw dla realizowanych projektów morskich farm wiatrowych oraz strategią sourcingową. Aktywnie poszukują nowych dostawców krajowych i zagranicznych, prowadzą bazy danych w branży offshore wind. Prowadzą weryfikację kontrahentów w zakresie Code of Conduct – praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej, przepisów antykorupcyjnych, , QHSE, oraz compliance.

Jak wygląda rekrutacja?

 • Przyślij aplikację

  Przygotuj CV – z przyjemnością przeczytam aplikację dostosowaną do profilu stanowiska, które Cię interesuje. Kluczowe jest dla nas Twoje doświadczenie. Napisz, co do tej pory robiłeś/aś i w jakich obszarach.

 • Teraz nasz ruch

  Uważnie zapoznajemy się z Twoją kandydaturą. Jeśli jest taka potrzeba, kontaktujemy się telefonicznie, żeby wstępnie zweryfikować doświadczenie, umiejętności czy kwestie związane z motywacją i oczekiwaniami finansowymi.

 • Pierwsze i często ostatnie spotkanie rekrutacyjne

  Umawiamy się na spotkanie. Zazwyczaj organizowane jest jedno wspólne spotkanie z przedstawicielami działu HR i bezpośrednim przełożonym lub przełożonymi wyższego stopnia.

 • Opcjonalnie - zaproszenie na drugi etap rekrutacji

  W miarę potrzeb zapraszamy są do wypełnienia testów, udziału w Assessment Center lub wykonania próbek pracy.

 • Złożenie oferty / Informacja zwrotna

  Przekazujemy informację o zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Wszyscy kandydaci dostają informację o jego zakończeniu. Wybrany kandydat lub kandydatka otrzymuje od nas ofertę zatrudnienia.

 • Zatrudnienie i adaptacja

  Na tym etapie dopełniamy wszystkich formalności, a po rozpoczęciu pracy przeprowadzamy proces adaptacji, aby ułatwić Ci pierwsze dni w pracy.