• Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

  15.11.2022

  PGE Baltica sp. z o.o., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520319, NIP: 7010437707, REGON 147408537, kapitał zakładowy: 9 250 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości) (dalej: PGEB), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” (dalej: Konkurs), finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, stanowiącego podstawę do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. UE L 57 z 18.02.2021) (dalej: „Projekt”).

  Więcej
 • Morska Farma Wiatrowa Baltica z decyzją środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej

  20.10.2022

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej, czyli wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach Baltica 2 i Baltica 3.  Inwestorzy realizujący projekt – PGE i Ørsted – mogą dzięki temu kontynuować projekt i rozpocząć prace nad pozyskaniem pozwoleń na budowę.

  Więcej
 • PGE wesprze Ustkę w rewaloryzacji terenów zielonych

  19.10.2022

  PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, włączy się do udziału w programie Zielona Ustka, w ramach którego w mieście zostaną zmodernizowane istniejące tereny zielone i powstaną nowe. Jest to kolejny projekt PGE związany z budową w Ustce bazy operacyjno-serwisowej dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

  Więcej
gkpge_baltica_site