Władze

Zarząd

 

Prezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2020 roku pełnił funkcję  Wiceprezesa ds. Rozwoju PGNIG SA odpowiedzialnego za przedsięwzięcia badawcze, innowacyjne i rozwojowe oraz nadzór nad obszarem IT, cyfryzacji, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, współpracy ze start-upami, rozwoju paliw alternatywnych, w tym segmentu biometanu i wodoru oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla projektów B+R. Dodatkowo pełnił funkcje Członka Rady Dyrektorów PGNIG Upstream Norway oraz przewodniczącego rady nadzorczej PGNIG Ventures. Posiada doświadczenie w procesach akwizycyjnych w sektorze energetycznym.

Życiorys

Dariusz Lociński
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Z Grupą PGE, z przerwami, związany od 2017 roku. Pełnił funkcję Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. O/Szczecin, wiceprezesa zarządu Megazec Sp. z o.o., gdzie opracował i wdrażał Plan Naprawczy dla spółki oraz nadzorował segmenty administracyjne, produkcji, finansów i zakupów, jak i pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła S.A.

życiorys

Grzegorz Wysocki
Wiceprezes ds. Finansowych

Posiada tytuł MBA Stockholm University, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

życiorys

Piotr Dziubałtowski
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Posiada 20 lat doświadczenia w sektorze energetycznym. Przed dołączeniem do zespołu PGE Baltica sp. z o.o.  Dyrektor Pionu Operacyjnego w Tauron Polska Energia. Wcześniej związany z PGE Energia Ciepła, największą w Polsce spółką produkującą energię elektryczną i ciepło wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji, gdzie zajmował stanowiska dyrektora Departamentu Inżynierii i dyrektora Pionu Produkcji. 

życiorys

 

Rada Nadzorcza

 

Adam Domański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Marcin Charzyński - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kurtyka - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Tadeusz Dzierżanowski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Członek Rady Nadzorczej