Władze

Zarząd

 

Prezes Zarządu

Ekspert i menedżer branży energetycznej z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie strategii, rozwoju biznesu, inwestycji i prowadzenia skutecznych, multidyscyplinarnych zespołów. Przez blisko 15 lat związany z Grupą PGE, gdzie pełnił funkcje m.in. Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w centrali Grupy, a także Członka Zarządu ds. Operacyjnych w PGE Baltica.

Życiorys

Dariusz Lociński
Wiceprezes ds. Rozwoju

Z Grupą PGE, z przerwami, związany od 2017 roku. Pełnił funkcję Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. O/Szczecin, wiceprezesa zarządu Megazec Sp. z o.o., gdzie opracował i wdrażał Plan Naprawczy dla spółki oraz nadzorował segmenty administracyjne, produkcji, finansów i zakupów, jak i pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła S.A.

życiorys

Piotr Dziubałtowski
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Posiada 20 lat doświadczenia w sektorze energetycznym. Przed dołączeniem do zespołu PGE Baltica sp. z o.o.  Dyrektor Pionu Operacyjnego w Tauron Polska Energia. Wcześniej związany z PGE Energia Ciepła, największą w Polsce spółką produkującą energię elektryczną i ciepło wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji, gdzie zajmował stanowiska dyrektora Departamentu Inżynierii i dyrektora Pionu Produkcji. 

życiorys

 

Rada Nadzorcza

Paweł Tadeusz Dzierżanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Marcin Charzyński - Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Członek Rady Nadzorczej