Władze

Zarząd

 

Dariusz Lociński
Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Z Grupą PGE, z przerwami, związany od 2017 roku. Pełnił funkcję Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. O/Szczecin, wiceprezesa zarządu Megazec Sp. z o.o., gdzie opracował i wdrażał Plan Naprawczy dla spółki oraz nadzorował segmenty administracyjne, produkcji, finansów i zakupów, jak i pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła S.A.

życiorys

Piotr Dziubałtowski
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Posiada 20 lat doświadczenia w sektorze energetycznym. Przed dołączeniem do zespołu PGE Baltica sp. z o.o.  Dyrektor Pionu Operacyjnego w Tauron Polska Energia. Wcześniej związany z PGE Energia Ciepła, największą w Polsce spółką produkującą energię elektryczną i ciepło wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji, gdzie zajmował stanowiska dyrektora Departamentu Inżynierii i dyrektora Pionu Produkcji. 

życiorys

 

Rada Nadzorcza

 

Adam Domański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Marcin Charzyński - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Tadeusz Dzierżanowski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Członek Rady Nadzorczej