Dariusz Lociński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Z Grupą PGE, z przerwami, związany od 2017 roku. Pełnił funkcję Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. O/Szczecin, wiceprezesa zarządu Megazec Sp. z o.o., gdzie opracował i wdrażał Plan Naprawczy dla spółki oraz nadzorował segmenty administracyjne, produkcji, finansów i zakupów, jak i pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła S.A. Z PGE Baltica związany jest od 2021 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych, nadzorowania inwestycji, wdrażaniu rozwiązań zarządczych w obszarach redukcji kosztów, optymalizacji zasobów i surowców, budowania efektywnej kadry menedżerskiej i technicznej. Odpowiadał za koordynację projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa jako istotnego elementu w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył także podyplomowe studia dedykowane telekomunikacji cyfrowej na Politechnice Wrocławskiej i elektroenergetyce na Politechnice Warszawskiej. Posiada certyfikat Project Manager IPMA Level C wydany przez Biuro Certyfikacji IPMA Polska.