Dane spółki

PGE Baltica Sp. z o.o.

NIP:
701-043-77-07

KRS:
00000520319

REGON:
147408537

Adres siedziby Spółki:
ul. Mokotowska 49,00-542 Warszawa

Kapitał zakładowy:

9 250 000,00 zł

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

 

Program offshore