Korzyści z inwestycji

Korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego:

morskie farmy wiatrowe (MFW) to stabilne źródło energii

zmniejszenie zapotrzebowania na import energii elektrycznej

wzrost niezależności energetycznej

Korzyści ekonomiczne:

MFW to efektywne źródło energii

zwiększenie innowacyjności krajowej gospodarki

rozwój nowego sektora na polskim rynku

szansa dla rozwoju polskiego przemysłu stalowego i stoczniowego

rozwój usług dodatkowych

wsparcie rynku pracy i przedsiębiorczości lokalnej w województwie pomorskim i zachodnio-pomorskim

Korzyści środowiskowe:

produkcja zielonej energii

redukcja emisji CO2, walka ze zmianą klimatu

technologia pozyskiwania energii nieinwazyjna dla środowiska i zdrowia ludzkiego

Korzyści społeczne:

większe wpływy z podatków do budżetów samorządowych i państwa

ochrona mieszkańców Polski i Europy przed szkodliwymi emisjami

nowopowstający sektor gospodarki stworzy nowe miejsca pracy

inwestycje w działania na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju miast w województwach nadmorskich

według badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów