Postępowania zakupowe offshore wind

Postępowania prowadzone przez PGE Baltica publikowane są z wykorzystaniem Systemu Zakupowego GK PGE, umożliwiającego dostawcom rejestrację i aktualizację danych kontaktowych i branżowych (kategoria zakupowe).

Obecnie, po wszczęciu danego postępowania zakupowego w Systemie Zakupowym GK PGE, do znanych dostawców będących w bazie dostawców PGE Baltica wysyłane są informacje o wszczętych postępowaniach zakupowych.

W ramach Joint Venture PGE Baltica i Ørsted istnieją trzy główne obszary prowadzenia postępowań zakupowych:

  1. Kontrakty offshore z Ørsted w roli wiodącej.
  2. Kontrakty lądowe z PGE Baltica w roli wiodącej.
  3. Pozostałe kontrakty prowadzone wspólnie przez PGE i Ørsted (m.in. ekspertyzy techniczne, dokumentacja projektowa, badania geologiczne, usługi doradcze).

 

Postępowania prowadzone przez PGE Baltica:

Przejdź 

 

Postępowania prowadzone przez Ørsted:

Przejdź

 

Planowane postępowania publiczne PGE Baltica, 3 kwartał 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami:

zakupy.pgebaltica@gkpge.pl