RODO

Grupa Kapitałowa PGE, w tym PGE Baltica Sp. z o.o. chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE wdrożone zostały procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

PGE Baltica Sp. z o.o. dbając o ochronę danych osobowych, powołała Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych PGE Baltica Sp. z o.o. – Paweł Domagała

adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa

adres e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych PGE Baltica Sp. z o.o. – Paweł Makowski

adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa

adres e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl