Informacje dla Wykonawców

PGE i Ørsted zapraszają na Dzień Dostawców

PGE i Ørsted już po raz piąty organizują specjalne wydarzenie, zachęcające firmy do uczestnictwa w projekcie budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Tegoroczne spotkanie skierowane jest do producentów komponentów i dostawców usług dla morskich farm wiatrowych, którzy chcą włączyć się w proces budowania łańcucha dostaw dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Dzień Dostawców odbędzie się 10 października 2023 roku o godz. 10:00 na PGE Narodowym w Warszawie. W 2022 roku w wydarzeniu wzięło udział blisko 800 uczestników, w tym ponad 500 reprezentujących firmy z Polski. 

Dzień Dostawców

 

Podczas Dnia Dostawców podwykonawcy i poddostawcy będą mieli okazję zapoznać się z działaniami realizowanymi przez PGE i Ørsted. Przedstawiciele obu firm, które wspólnie przygotowują się do budowy MFW Baltica, opowiedzą m.in. o podziale postępowań zakupowych pomiędzy obu partnerów joint-venture, a także stosowanych standardach QHSE i wymaganiach wobec dostawców w tym zakresie.

Okazja do spotkań B2B

Poza PGE i Ørsted w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele niektórych dostawców komponentów i usług zakontraktowanych już w ramach rozwoju projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. W tym roku PGE i Ørsted podpisały umowy m.in. na dostawę 107 turbin z Siemens Gamesa, morskich stacji transformatorowych z konsorcjum Semco/PTSC, dostawę fundamentów z konsorcjum Windar/Navantia oraz na usługę ułożenia i podłączenia wewnętrznych i eksportowych kabli morskich z firmą Boskalis.

Przedstawiciele tych firm będą do dyspozycji uczestników wydarzenia. Podczas krótkich, kilkunastominutowych indywidualnych sesji biznesowych zarejestrowani uczestnicy będą mieli okazję przedstawić swoją firmę oraz porozmawiać o możliwościach współpracy. Specjaliści z obszaru zakupów Siemens Gamesa, Semco/PTSC, Windar/Navantia oraz Boskalis opowiedzą o oczekiwaniach wobec swoich potencjalnych poddostawców i podwykonawców.

Nie zwlekaj z rejestracją

Do 30 września br. przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w Dniu Dostawców powinni zarejestrować się poprzez specjalny formularz na stronie baltica.energy.  Następnie, dla uprzednio zarejestrowanych dostępny będzie drugi formularz, w którym zainteresowani udziałem w sesjach B2B z przedstawicielami dostawców zakontraktowanych przez PGE i Ørsted będą mieli możliwość zapisania się na spotkanie z jednym z czterech dostawców. Pozwoli to organizatorom na odpowiednie zaplanowanie krótkich indywidualnych spotkań biznesowych. Wspomniani przedstawiciele czterech zaproszonych dostawców – w tym ich specjaliści ds. zakupów – będą posługiwać się językiem angielskim. Dla chcących skorzystać z pomocy podczas sesji B2B dostępni będą tłumacze.

Włącz się w budowę MFW Baltica

Morskie farmy wiatrowe nie tylko będą wspierać transformację energetyczną Polski, ale także wzmocnią krajową gospodarkę, zapewniając w perspektywie najbliższych dekad tysiące miejsc pracy i dając licznym gałęziom polskiego przemysłu nowe możliwości rozwoju.

Polskie firmy już biorą udział w międzynarodowych projektach morskich farm wiatrowych na świecie. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na polskich wodach Morza Bałtyckiego jest szansą na rozwinięcie potencjału wielu sektorów polskiej gospodarki.

Wśród głównych beneficjentów mogą znaleźć się: branża stalowa, budownictwa wodnego, branża usług instalacyjnych, szeroko pojęta branża usług serwisowych, portowa i stoczniowa, transportowa i logistyczna, usługi doradcze i szkoleniowe, a nawet usługi hotelowe i gastronomiczne. W stosunkowo młodym sektorze morskiej energetyki wiatrowej zidentyfikowano ponad 400 polskich przedsiębiorstw jako potencjalnych dostawców komponentów i usług dla morskich firm. To kolejne wydarzenie dla dostawców organizowane przez PGE i Ørsted. W poprzednim Dniu Dostawców organizowanych przez PGE i Ørsted w 2022 roku udział wzięło blisko 800 uczestników, w tym ponad 500 reprezentujących firmy z Polski. 

Baltica 2+3

Morska Farma Wiatrowa Baltica składa się z dwóch etapów – Baltica 2 i Baltica 3. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3  o mocy ok. 1 GW do końca 2029 roku. Dzięki łącznej mocy 2,5 GW  MFW Baltica dostarczy zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

 

Blisko 800 przedstawicieli potencjalnych dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, w tym ponad 500 z Polski, wzięło udział w specjalnym wirtualnym wydarzeniu zorganizowanym przez PGE i Ørsted, które odbyło się 22 kwietnia.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podczas wystąpienia rozpoczynającego przedstawił bieżące projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i ambicje Grupy PGE w obszarze offshore wind do 2040 roku.

PGE wraz z firmą Ørsted realizuje w ramach MFW Baltica projekty Baltica 2 i Baltica 3, których łączna moc wytwórcza do końca dekady ma osiągnąć ok. 2,5 GW.

Rasmus Errboe  - senior vice president, head of Continental Europe Ørsted, podkreślił w swoim wystąpieniu doświadczenie, jakie posiada firma zarówno w budowie morskich farm wiatrowych, jak i optymalizacji kosztów realizacji takiej inwestycji. Do tej pory firma Ørsted zbudowała 32 morskie farmy wiatrowe na całym świecie.

Uczestnicy spotkania poznali kluczowe informacje na temat inwestycji, a także harmonogramy prac i postępowań zakupowych prowadzonych przy budowie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Najważniejsze kamienie milowe inwestycji to rozpoczęcie procesu instalacji na morzu w 2025 roku, na 2026 zaplanowano podanie napięcia z pierwszych zainstalowanych turbin, a w 2027 roku nastąpi przekazanie do eksploatacji – czyli komercyjne użytkowanie.

Formalne aspekty postępowań zakupowych prowadzonych w ramach spółki joint venture, jaką PGE tworzy z Ørsted, przedstawił Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Była też mowa o narzędziach i zasadach stosowanych w procesie zakupowym, w tym dostępie do portali zakupowych obu partnerów inwestycji – PGE i Ørsted. Na koniec zostały udzielone odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w formularzach rejestracyjnych na wydarzenie.

 

 

Przydatne informacje dla Wykonawców

Help Desk, Dokumenty, System Zakupowy GK PGE:

https://pgebaltica.pl/zakupy/informacje-dla-wykonawcow