About us

PGE Baltica Sp. z o.o.

NIP:
000-000-00-00

KRS:
0000000000

REGON:
000000000

Adres siedziby Spółki:
ul. Mokotowska 49,00-542 Warszawa

Kapitał zakładowy:
do uzupełnienia

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

 

Offshore Program 

Strategia podatkowa