PGE z akceptacją Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla wsparcia finansowania Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

08.08.2023
logo PGE Baltica
  • Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) wydał wstępną decyzję kredytową dla projektu MFW Baltica realizowanej przez Grupę PGE. Łączny pakiet finansowania wynosi 1,4 mld euro.
  • To znaczący krok na drodze do zapewnienia optymalnej struktury finansowania, która umożliwi wybudowanie pierwszych morskich farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim.

Projekt będzie się składać z kilku etapów - dla każdego z etapów MFW Baltica –  Baltica 2 i Baltica 3 – przewidziano po jednej transzy do uruchomienia w formule Project Finance w wysokości 350 mln euro, a także po jednej transzy do uruchomienia w oparciu o gwarancje instytucji finansowych, banków lub agencji kredytów eksportowych.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem, dlatego EBI i Komisja Europejska powołały inicjatywę RePowerEU, mającą za zadanie uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej. Projekt MFW Baltica doskonale wpisuje się w te cele.

Uzyskanie wstępnej decyzji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego to znaczący krok dla finansowania budowy największej morskiej farmy na Bałtyku. Obecność uznanego międzynarodowego banku przy finansowaniu projektu to sygnał, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, prowadzone przez nas projekty spełniają najwyższe standardy, a zainteresowanie sektora finansowego we współpracę z PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest naprawdę duże.
powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnienie się od paliw kopalnych są kluczowymi zadaniami dla Polski i dla Unii Europejskiej i Morskie Farmy Wiatrowe Baltica są bardzo ważnym projektem realizującym te cele. Wspieranie transformacji energetycznej jest dla EBI priorytetem, gdyż przyspiesza zielony rozwój gospodarczy i tworzy nowe miejsca pracy.
powiedziała Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska

PGE realizuje budowę MFW Baltica razem z duńskim partnerem – Ørsted. Projekt o łącznej mocy ok. 2,5 GW składa się z dwóch etapów – Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, którego oddanie do użytku planowane jest na rok 2027 oraz Baltica 3 o mocy ok. 1 GW, którego oddanie do użytku planowane jest do końca bieżącej dekady.

Informacje ogólne:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5,5 mln klientów oraz liderem zmian w polskiej energetyce. Udział Grupy w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku powstaną dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW oraz co najmniej 1 GW po 2030 roku. Strategicznym celem PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW nowych mocy w fotowoltaice, rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW, jak również wybuduje co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność zasilania. Dodatkowo we współpracy z polskim i koreańskim partnerem wybuduje elektrownię jądrową w regionie konińskim o mocy ok. 2800 MW.

Grupa EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. W jej skład wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Grupa zapewnia wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak spójność społeczna i terytorialna oraz sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej.

EBI jako pierwszy wielostronny bank rozwoju zrezygnował z finansowania przedsięwzięć związanych z paliwami kopalnymi i zobowiązał się wesprzeć w bieżącym dziesięcioleciu inwestycje na rzecz klimatu w wysokości 1 bln EUR. Ponad połowa kredytów udzielonych przez Grupę EBI w 2022 roku była przeznaczona na realizację projektów związanych z klimatem i zrównoważonym ekologicznie rozwojem. Jednocześnie niemal połowa przedsięwzięć objętych finansowaniem EBI w ramach UE była zlokalizowana w regionach objętych polityką spójności (tj. regionach charakteryzujących się niższym poziomem dochodów w przeliczeniu na osobę), co podkreśla zaangażowanie Banku w dziedzinie sprawiedliwego wzrostu.

EBI na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

W ciągu ostatniej dekady Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego skierowała prawie 100 miliardów euro do unijnego sektora energetycznego. Te inwestycje pomagają teraz Europie przetrwać kryzys wywołany nagłym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu. W 2022 roku EBI podpisał wsparcie finansowe na łączną kwotę ponad 20,8 miliardów euro na projekty w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i magazynowania w UE, pomagając w ten sposób wzmocnić odporność europejskiej gospodarki.

W lipcu 2023 zarząd EBI podjął decyzję o zwiększeniu finansowania dla projektów wspierających czystą energię i by wesprzeć cel REPowerEU, jakim jest uniezależnienie Europy od importu rosyjskich paliw kopalnych. 45 miliardów euro zostanie zainwestowane w ciągu najbliższych pięciu lat i wzmocni wsparcie EBI dla sektora energetycznego w UE. Szacuje się, że specjalny pakiet REPowerEU uruchomi dodatkowe 150 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r., wnosząc tym samym znaczący wkład w niezależność energetyczną Europy i cel Grupy EBI, jakim jest zmobilizowanie w tej dekadzie 1 bln euro na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu.