Ostateczne decyzje w sprawie nowych PSzW – 5 nowych lokalizacji dla PGE

21.08.2023
Potencjał nowych mocy offshore

Ministerstwo Infrastruktury wydało decyzje o udzieleniu pozwoleń na wznoszenie wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć polegających na budowie morskich farm wiatrowych. Decyzja dotyczy m.in. obszarów na Bałtyku, o które ubiegała się Grupa PGE w ramach postępowań rozstrzygających.

Grupa PGE jest niekwestionowanym liderem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Realizujemy największe pod względem mocy wytwórczych inwestycje OZE na Bałtyku. Dzisiaj otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych obecnie projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 rok.
powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe informacje na temat nowych akwenów przyznanych Grupie PGE:

Obszar 43.E.1:

Obszar 43.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce.

Potencjalna moc: 990 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 118 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 42 km

Wnioskodawca: PGE Baltica 4 sp. z o.o. (w której 55,04% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Tauron Polska Energia SA)

Obszar 44.E.1:

Obszar 44.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce.

Potencjalna moc: 975 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 121 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 48 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 9 sp. z o.o. (w której 100% udziałów posiada PGE)

Obszar 60.E.3:

Obszar bezpośrednio sąsiaduje z już rozwijanym przez PGE projektem Baltica 1.

Potencjalna moc: 1185 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 143 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 78 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o. (w której 100% udziałów posiada PGE)

Obszar 60.E.4:

Obszar 60.E.4 znajduje się blisko projektu Baltica 1.

Potencjalna moc: 555 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 77 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 85 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o. (w której 66,19% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Enea SA)

Obszar 45.E.1:

Obszar 45.E.1 znajduje się w sąsiedztwie realizowanych projektów Baltica 2 i Baltica 3, bezpośrednio graniczy z obszarem, na którym realizowany jest projekt Baltica 2.

Potencjalna moc: 210 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 17 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 32 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. (w której 50% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Ørsted).

Łączny potencjał morskich farm wiatrowych, które można zbudować na wszystkich tych obszarach przekracza 3,9 GW. Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 roku.