Z miejscowości Sasino nad morze prowadzi już nowa ścieżka pieszo-rowerowa

02.02.2022
sasino

W gminie Choczewo, dzięki wsparciu finansowym  inwestorów morskich farm wiatrowych Grupy PGE, Baltic Power i Ocean Winds oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wybudowana została ścieżka pieszo – rowerowa  o długości 1500 m i szerokości 3 m o nawierzchni naturalnej. Ciąg pieszo-rowerowy to szybkie i komfortowe połączenie między centrum miasta Sasino-Stilo, a wyjściem na plażę nr 51.

Z korzyścią dla przyrody

Celem budowy ścieżki było ukierunkowanie ruchu turystycznego w okolicy, tak, aby ochronić i zabezpieczyć cenne przyrodniczo siedliska i gatunki na obszarze Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz częściowo na obszarze chronionym Natura 2000 – Mierzeja Sarbska.

1500 metrów udogodnień

Ciąg ograniczono betonowymi obrzeżami, a w pasie drogi zainstalowano sieć wodociągową. Zapewni ona ochronę przeciwpożarową lasów, a także zabezpieczy dostawy wody na potrzeby sanitariatów przy plaży i innych obiektów służących rekreacji. Wzdłuż ścieżki wybudowano także sieć energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Cała inwestycja oznacza komfortowe i bezpieczne połączenie przez cały rok dla wszystkich mieszkańców i turystów, którzy chcą dotrzeć nad morze. Nowa infrastruktura  umożliwi także szybki dojazd na plażę służbom ratunkowym.

Wspólnie – dla mieszkańców

W ramach planowanych projektów budowy morskich farm wiatrowych niezależni inwestorzy działają wspólnie na rzecz lokalnych mieszkańców.

wróć do Aktualności