Sukces pierwszej edycji programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem”

16.05.2023
img_6163

45 projektów o łącznej wartości 1 mln złotych zrealizowano w pierwszej edycji programu "Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem". Inicjatywa stworzona dla mieszkańców gminy Choczewo (woj. pomorskie) to pomysł inwestorów morskich farm wiatrowych: PGE Baltica i  Ørsted, Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power) oraz Ocean Winds realizujących inwestycje offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego. Celem inicjatywy jest wspieranie pomysłów zgłaszanych przez lokalną społeczność gminy, w której powstaje infrastruktura niezbędna do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd.

 

- Realizując inwestycje takie jak Morska Farma Wiatrowa Baltica Grupa PGE dba o to, aby być dobrym sąsiadem w lokalizacjach, gdzie powstaje nasza infrastruktura. Program realizowany w gminie Choczewo to przykład skutecznej współpracy inwestorów z lokalnymi organizacjami, umożliwiającej spełnienie konkretnych potrzeb mieszkańców gminy. Jestem przekonany, że mieszkańcy równie chętnie zaangażują się w kolejną edycję i zgłoszą projekty, które będą służyły całej społeczności – powiedział Arkadiusz Sekściński, prezes zarządu PGE Baltica.

Decydują mieszkańcy

„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to program od początku skierowany do mieszkańców, planowany tak, aby aktywizować lokalną społeczność i wzmacniać jej kapitał społeczny, poprzez dofinansowanie inicjatyw, zgłaszanych i wskazywanych jako ważne przez samych mieszkańców. To wspólne przedsięwzięcie inwestorów, którzy realizują inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Program realizowany jest przez bezpośrednią współpracę ze społecznością lokalną, od diagnozy potrzeb, ich opisania do znalezienia najlepszych sposobów na ich realizację.  Mieszkańcy sami wskazali inicjatywy, które ich zdaniem powinny uzyskać wsparcie finansowe i przejść od etapu koncepcji do fazy realizacji.

- "Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to cenna inicjatywa. Program, dzięki zaangażowaniu różnych grup społecznych i mieszkańców z różnych miejscowości i sołectw, przyczynia się do aktywizacji gminnej społeczności. Jednocześnie zwiększa świadomość każdego z nas na temat energetyki wiatrowej – podkreśla Wiesław Gębka, wójt Gminy Choczewo.

Od idei do projektu

W pierwszym etapie tworzenia Programu zespół odpowiedzialny za realizację odbył blisko 100 spotkań z mieszkańcami gminy. Były to wywiady indywidualne, warsztaty i spacery badawcze, których głównym celem było zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb społeczności, ale również zainspirowanie do troski o najbliższe otoczenie. Efektem przeprowadzonych działań z mieszkańcami był m.in. wybór obszarów tematycznych, w ramach których inwestorzy morskich farm wiatrowych wspierali konkretne projekty.

- To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Projekty finansowane w ramach Programu spełniają oczekiwania lokalnej społeczności, zgłaszane bezpośrednio przez naszych sąsiadów. Ogromną zaletą tej inicjatywy jest proces szerokich konsultacji - Krzysztof Łasiński, przewodniczący Rady Gminy Choczewo.

 

Wiele cennych inicjatyw

Mieszkańcy mogli ubiegać się o wsparcie projektów z sześciu obszarów, takich jak inicjatywy społeczne i rozwój społeczny, bezpieczeństwo, miejsca aktywności lokalnej, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, rozwój dzieci i młodzieży czy dobre sąsiedztwo.

Jednym z projektów, który uzyskał finansowanie była inicjatywa pod tytułem "Z babcinego talerza". Zakładał wydanie książki kucharskiej, zawierającej przepisy kulinarne przyniesione na teren Ziemi Choczewskiej wraz z osadnictwem po zakończeniu II wojny światowej. Mieszkańcy, którzy przybyli na tereny dzisiejszej gminy Choczewo, przywieźli ze sobą często bardzo odmienne tradycje kulturowe. Dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia chcieli ocalić pamięć o zwyczajach kulinarnych, które kształtowały tożsamość rodzin w poprzednich pokoleniach.

Program pozwolił również na realizację inicjatyw zakładających promocję sportu i aktywnego stylu życiu. W gminie Choczewo odbyła się seria turniejów siatkarskich otwartych dla wszystkich mieszkańców: z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Turniej Mikołajkowy, Turniej Noworoczny i Turniej Walentynkowy.

- Zaproponowaliśmy trzy inicjatywy: "Żyjemy ekologicznie", "Jesteśmy Fair-play", oraz "Green Wind". Dzięki dofinansowaniu z Programu zrealizowaliśmy przedsięwzięcia których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, promocja aktywności fizycznej a także zainspirowanie do większej troski o środowisko. Zorganizowaliśmy serię warsztatów dla uczniów, w tym m.in. wyjazd do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie nasi uczniowie mogli w praktyce dowiedzieć się więcej na temat zasad zrównoważonego rozwoju - podkreśla Róża Majchrzak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie.

Wśród projektów znalazła się inicjatywa stawiająca na rozwój mieszkańców gminy od tych najmłodszych po seniorów, tym samym promująca integrację międzypokoleniową. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Carpe Diem Semper zrealizowało projekt pod nazwą Wielopokoleniowy Uniwersytet Mobilny. W ramach inicjatywy zorganizowano szereg wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych. Odbył się m.in. Kulinarny Piknik Uliczny czy Nadbałtycki Marsz Nordic Walking.

Dofinansowanie dla 45 projektów

Wsparcie w ramach programu otrzymały m.in. wszystkie sołectwa gminy Choczewo, stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców gminy czy też poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia II edycji programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. Poprzedza ją szczegółowa ewaluacja realizacji Programu w 2022 r. Inwestorzy zapewniają, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku I edycji Programu, w ostatecznym wyborze projektów do realizacji najważniejsze będzie zdanie mieszkańców.

Program Gmina Napędzana Wiatrem wiąże się bezpośrednio z ważnymi dla polskiej energetyki inwestycjami w sektorze morskich farm wiatrowych. Ma zwrócić uwagę lokalnych społeczności na rolę inwestycji realizowanych w gminie Choczewo w procesie skutecznej transformacji energetycznej naszego kraju. Pozwala dotrzeć z informacją na temat projektów morskich farm wiatrowych do lokalnych liderów i grup nieformalnych, jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy lokalne społeczności wiejskie.

Za budowę morskich farm wiatrowych oraz finansowanie programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” odpowiadają inwestorzy morskich farm wiatrowych, spółki: PGE Baltica i Ørsted Polska, Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power) oraz Ocean Winds.

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednymi z kluczowych elementów transformacji energetycznej naszego kraju. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r., moc wytwarzana przez turbiny wiatrowe zlokalizowane w polskiej części Morza Bałtyckiego ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20% aktualnych mocy wytwórczych naszego kraju.

Program realizowany jest przy wsparciu merytorycznym zespołów Utlia i Forward PR.