PGE wesprze Ustkę w rewaloryzacji terenów zielonych

19.10.2022
1adc47ddec8fdf1ac7b2deacf41fb28e

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, włączy się do udziału w programie Zielona Ustka, w ramach którego w mieście zostaną zmodernizowane istniejące tereny zielone i powstaną nowe. Jest to kolejny projekt PGE związany z budową w Ustce bazy operacyjno-serwisowej dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Zielona Ustka to program zazieleniania przestrzeni publicznych w mieście poprzez m.in. tworzenie nowych lub odnawianie już istniejących rabat, łąk kwietnych, nasadzeń przyulicznych i parków. Ma on charakter budżetu obywatelskiego – to mieszkańcy zgłaszają projekty do realizacji.

– W porcie w Ustce powstanie baza operacyjno-serwisowa dla naszych morskich farm wiatrowych. Przez tę inwestycję zwiążemy się z miastem na wiele lat. Chcemy być dobrym sąsiadem, dlatego włączamy się także w miejskie inicjatywy, które poprawiają jakość życia mieszkańców Ustkimówi Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE BalticaGrupa PGE prowadzi w zielonej zmianie. Jesteśmy liderem nie tylko transformacji polskiej energetyki, ale także wspieramy wszelkie inne projekty zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce. Zaangażowanie się w program Zielona Ustka jest właśnie przykładem takiego działania – dodaje.

Program Zielona Ustka w zamierzeniu ma poprawić jakość terenów zielonych w naszym mieście, ale też włączyć mieszkańców w ich modernizację czy budowę. Tak poważny partner jakim jest PGE Baltica z pewnością będzie wiatrem w żagle dla realizacji celów programu. Dziękuję serdecznie Zarządowi spółki za udzielone wsparcie, ale słowa wdzięczności kieruję też do naszych aktywnych mieszkańców.  To dzięki ich pomysłom powstaną w Ustce ciekawe zielone miejsca, gdzie nie tylko dobrze spędza się czas, ale też zdobywa wiedzę o otaczającej przyrodziepodkreśla Jacek Maniszewski, Burmistrz Miasta Ustka.

List intencyjny w sprawie współpracy przy programie Zielona Ustka został podpisany w Porcie Ustka 17 października 2022 roku podczas prezentacji planów PGE Baltica dotyczących utworzenia bazy operacyjno-serwisowej na potrzeby morskich farm wiatrowych budowanych przez Grupę PGE.

wróć do Aktualności