PGE i Ørsted wnioskują w sprawie poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

02.11.2021

Partnerzy inwestycyjni realizujący budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica rozpoczęli proces indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską, dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla obu etapów projektu – Baltica 2 i Baltica 3. PGE i Ørsted spodziewają się decyzji Komisji Europejskiej w ciągu roku. Ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia będzie ważnym elementem przybliżającym inwestorów do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej.

PGE i Ørsted złożyli komplet dokumentów wymaganych tzw. ustawą offshore. Zanim trafią one do Komisji Europejskiej, przejdą jeszcze weryfikację Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Konkurencji i Konsumentów, z których każdy ma prawo prosić o wyjaśnienia lub odpowiedź na dodatkowe pytania.

- Niezmiernie cieszy nas, że w zakładanym czasie rozpoczęliśmy proces prowadzący do ustalenia ostatecznej ceny w przyznanym wiosną kontrakcie różnicowym. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwsi na rynku spośród inwestorów uprawnionych do indywidualnej notyfikacji.  Jest to dobry prognostyk, pozwalający z optymizmem patrzeć w przyszłość. Naszym wspólnym priorytetem jest realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Ma to kluczowe znaczenie dla polskiego systemu elektroenergetycznego, w którym uszczuplane moce węglowe należy zastępować mocami z innych źródeł bezemisyjnych m.in. farm wiatrowych na Bałtyku. Dlatego mamy nadzieję, że jak najszybciej zakończymy proces zatwierdzania indywidualnej notyfikacji – mówi Søren Westergaard Jensen, starszy dyrektor ds. rozwoju projektów, kierujący z ramienia Ørsted rozwojem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską jest wyznaczona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska cena maksymalna na poziomie 319,6 zł/MWh. Mechanizm zaszyty w ustawie offshore sprawia, że w trakcie negocjacji ostateczna cena może zostać jedynie obniżona. Zanim zatwierdzona przez KE cena stanie się tą ostateczną, przejdzie jeszcze ostateczną weryfikację Urzędu Regulacji Energetyki. Dlatego dzisiaj trudno określić precyzyjną datę zakończenia procesu negocjacyjnego.

- Ustalenie ostatecznych cen energii z Komisją Europejską w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających podjęcie finalnej decyzji dotyczącej budowy Morskiej farmy wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale i dla odbiorców energii. Prace w tym zakresie idą zgodnie z zakładanym harmonogramem – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Ustalenie ostatecznego poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica to jeden z kluczowych elementów do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Partnerzy spodziewają się, że decyzję Komisji Europejskiej usłyszą nie później niż za rok.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej.

Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).