PGE i Ørsted poszukują wykonawcy projektu budowlanego, który będzie odpowiedzialny za pozyskanie pozwoleń na budowę dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

17.01.2022

PGE i Ørsted rozpoczęły przetarg na przygotowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica  tj. Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW i Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. przygotowanie projektów pozwoleń na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym, składających się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego, a także wymaganych opinii, umów, ekspertyz i pozwoleń, z wyjątkiem tych, które zostaną przygotowane i dostarczone przez zamawiającego, czyli partnerów joint venture.

Zamówienie obejmuje takie elementy, jak morskie stacje elektroenergetyczne, morskie elektrownie wiatrowe (każda składająca się z gondoli z generatorem, rotora, wieży, sekcji łącznikowej oraz fundamentu) oraz wewnętrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zakres zamówienia podzielony jest na dwie części: pierwszą - dla Baltica 2 i drugą - dla Baltica 3. 

Projekt MFW Balitca jest realizowany w ramach partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest kolejnym zamówieniem realizowanym w ramach procesu zakupowego realizowanej inwestycji. Do tej pory PGE i Ørsted uruchomiły największe przetargi dla głównych komponentów MFW Baltica, w tym dla morskich turbin wiatrowych. Wnioski o udział w postępowaniu można składać do 31 stycznia 2022 roku.

- Prowadzimy intensywne prace nad budową Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica,  zmierzające do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej już w 2026 r. W minionym roku przygotowaliśmy wspólny plan łańcucha dostaw, zapewniający maksymalizację udziału polskich firm w inwestycji, uzyskaliśmy prawa do kontraktu różnicowego na podstawie decyzji URE, uruchomiliśmy badania geotechniczne oraz rozpoczęliśmy przetargi na dostawcę generatorów turbin wiatrowych, stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji. Przed nami kolejny ważny etap projektu, jakim jest wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego, odpowiedzialnego za pozyskanie pozwoleń na budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica –  mówi  Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Cieszy nas, że wspólnie prowadzona inwestycja idzie zgodnie z zakładanym planem. Przed nami pracowity rok, w którym spodziewamy się pozyskania decyzji środowiskowej na część związaną z infrastrukturą przyłączeniową. Rozpoczniemy także prace nad pozyskaniem pozwoleń budowlanych. Będą to ostatnie, wymagane prawem polskim pozwolenia, prowadzące do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej przez partnerów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica– mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor ds. rozwoju MFW Baltica z ramienia Ørsted, pełniący także obowiązki dyrektora zarządzającego Ørsted Offshore w Polsce.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocyok. 1045 MW jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW) ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej.