PGE Baltica spotkała się z potencjalnymi kontrahentami podczas Suppliers Day

17.12.2020
5f52c146639eb93250aba83dda225361

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, przeprowadziła warsztaty informacyjne dla potencjalnych dostawców produktów i usług w ramach Suppliers Day. Wydarzenie odbyło się w formie transmisji online i zgromadziło kilkuset uczestników. Wśród nich zdecydowaną większość stanowili przedstawiciele polskich firm.

Warsztaty informacyjne dla zainteresowanych współpracą dostawców produktów i usług dla PGE Baltica oraz spółek projektowych – Elektrowni Wiatrowych Baltica 3, Baltica 2 i Baltica 1 odbyły się w poniedziałek, 14 grudnia br. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób reprezentujących ponad 200 polskich i zagranicznych podmiotów – głównie firmy z branży offshore i przedsiębiorstwa przemysłowe.

Głównym celem Suppliers Day było przedstawienie potencjalnym kontrahentom kluczowych planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej oraz omówienie procedur związanych z postępowaniami zakupowymi. Była to również okazja do budowania relacji biznesowych i wyrównywania poziomu wiedzy wśród podmiotów, które w przyszłości będą miały szansę uczestniczyć w realizacji ogromnej inwestycji jaką jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Planowane są kolejne spotkania z potencjalnymi kontrahentami, które będą miały na celu zapewnienie transparentności działań i wsparcie potencjalnych wykonawców w zgłaszaniu swoich ofert. W miarę postępu prac nad budową morskich farm wiatrowych PGE Baltica będzie również uszczegóławiać informacje o planowanych potrzebach i kolejnych etapach kontraktacji.