Publikacja poniższych informacji przez PGE Baltica sp. z o.o. jest działaniem w imieniu spółek PGE Baltica 5 sp. z o.o. oraz PGE Baltica 6 sp. z o.o., wspólników spółek projektowych Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o..

Zaproszenie do postępowania na horyzontalny przewiert kierunkowy (HDD) i stanowisko mufowe do łączenia morskich linii kablowych z lądowymi (TJB)

Numer referencyjny:
022/S 128-365958

Osoba kontaktowa:
Christian Østby-Svanholm

E-mail:
xchlm@orsted.com

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

 

Zaproszenie do postępowania dla transportu oraz instalacji morskich turbin wiatrowych

Numer referencyjny:
2022/S 010-022334

Osoba kontaktowa:
Thomas Michael Brinch-Pedersen

E-mail:
thobp@orsted.com

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

 

Zaproszenie do postępowania dla transportu oraz instalacji fundamentów i morskich stacji transformatorowych

Numer referencyjny:
2022/S 006-012721

Osoba kontaktowa:
Atli Djurholm

E-mail:
atdju@orsted.com

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

 

Zaproszenie do postępowania dla instalacji kabli eksportowych oraz kabli wewnętrznych

Numer referencyjny:
2022/S 006-012717

Osoba kontaktowa:
Steen Nielse

E-mail:
stern@orsted.com 

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

 

Zaproszenie do postępowania dla dostaw fundamentów typu „monopale”

Numer referencyjny:
2021/S 228-601488

Osoba kontaktowa:
Mikkel Ulendorf Engstrøm

E-mail:
mikue@orsted.com

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

 

Zaproszenie do postępowania dla dostaw morskich kabli sieciowych

Numer referencyjny:
2021/S 133-354921

Osoba kontaktowa:
Morten Peter Johannsen

E-mail:
mpejo@orsted.com

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

 

gkpge_baltica_site