PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

27.01.2020
c21e18c524715a039d99ff5da56a6b76

Grupa PGE zrobiła kolejny krok na drodze do realizacji swojego ambitnego programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, który jest elementem transformacji firmy w kierunku niskoemisyjnym. 24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm.

  • Decyzja środowiskowa RDOŚ dotyczy dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE: Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (Baltica 2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (Baltica 3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.
  • Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana z farm na Bałtyku może popłynąć już w 2026 roku.
  • 20 grudnia PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 proc. udziałów w  projektach budowy morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 na Bałtyku.
  • Farmy wiatrowe są kluczowym elementem procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE. To również ważny wkład w polską transformację energetyczną.
  • Realizacja Programu Offshore GK PGE zakładającego budowę morskich farm wiatrowych o mocy do 2,5 GW pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie,a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.

W piątek, 24 stycznia 2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE: Baltica 3 i Baltica 2.

Baltica 2 (Baltica 2) w styczniu 2019 roku otrzymała od Polskich Sieci Energetycznych (PSE) propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW. Baltica 3 zawarła umowę o przyłączeniową z PSE na 1045 MW w 2014 roku.

To kolejny krok milowy w kierunku realizacji Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm, zlokalizowanych w odległości ok. 30 km na północ od linii brzegowej na wysokości Ustki i Łeby w województwie pomorskim. Moc pojedynczej turbiny, która zostanie zainstalowana na etapie realizacji projektów, może wahać się między 10 a 13 MW w zależności od rozwoju technologii i wybranego wariantu.

Poprzez dywersyfikację źródeł energii i nasze inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe Polska jest w stanie sukcesywnie zmniejszać udział paliw kopalnych w krajowym miksie energetycznym. Wpisuje się to w oczekiwania polskiego rządu. Morskie farmy wiatrowe Baltica 2 i 3 to kluczowe elementy procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE, ale również ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze ogólnokrajowym – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Kapitałowej PGE tworzą wspólnie:

  • PGE Baltica – jako centrum kompetencyjne w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Grupie PGE; spółka odpowiedzialna za operacyjną realizację Programu Offshore, w tym za rozwój projektów inwestycyjnych na rzecz trzech spółek projektowych Elektrowni Wiatrowych Baltica.
  • Trzy spółki projektowe (SPV) – Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (EWB1), Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (EWB2) oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (EWB3).

Wszystkie trzy spółki – EWB 1; EWB 2; EWB 3 posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50 procent udziałów w dwóch spółkach – Baltica 3 i Baltica 2 – a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Celem współpracy jest także zbudowanie kompetencji przez PGE Baltica, aby w przyszłości firma mogła sama realizować projekty offshore.

20 grudnia 2019 r. PGE podpisała wstępne porozumienie z Ørsted opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych EWB2 i EWB3. Porozumienie, mające niewiążący charakter, będzie podstawą dalszych negocjacji pomiędzy PGE a Ørsted, które mają doprowadzić do uzgodnienia szczegółowej dokumentacji transakcyjnej, obejmującej m.in.:

  • zakres współpracy przy realizacji projektów na etapie budowy, eksploatacji i utrzymania farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3;
  • zasady funkcjonowania wspólnego zespołu projektowego złożonego z przedstawicieli obu firm oraz podział ich kompetencji;
  • ramy transakcji sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2).

Ponadto w grudniu 2019 r. PGE Baltica rozpoczęła nowatorski projekt badawczy nt. wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe (tzw. blockage effect). Na tej podstawie możliwe będzie dokładniejsze oszacowanie przyszłej produktywności farm.

Harmonogram działań przewiduje kilkuletni okres na przygotowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Energia z pierwszej wybudowanej farmy wiatrowej – Baltica 3 –    może popłynąć do sieci już około 2026 roku. Okres eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i 3 przewidywany jest co najmniej na 25 lat.

PGE, jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jest świadoma zachodzących zmian i wyzwań, jakie stoją przed branżą energetyczną. Transformacja Grupy w kierunku OZE jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. W trosce o środowisko naturalne w swojej działalności PGE stawia na innowacyjne  i niskoemisyjne rozwiązania. Realizacja projektów w morską energetykę wiatrową o mocy 2,5 GW w ramach Programu Offshore Grupy PGE pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie, a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.

Grupa PGE chce także maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z energii słonecznej. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Grupa będzie wykorzystywać również własne grunty – instalacja fotowoltaiczna powstanie m.in. na terenach Elektrowni Bełchatów. Celem PGE jest osiągnięcie 2,5 GW mocy zainstalowanych w fotowoltaice w perspektywie 2030 r.