PGE i Ørsted robią kolejny krok w kierunku budowy morskich farm wiatrowych

20.12.2019
85730a270574bbe2423e1168aa63b492

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 proc. udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW oraz przy realizacji tych projektów.

Porozumienie, mające niewiążący charakter, będzie podstawą dalszych negocjacji pomiędzy PGE a Ørsted, które mają doprowadzić do uzgodnienia szczegółowej dokumentacji transakcyjnej, obejmującej m.in.:

  • zakres współpracy przy realizacji projektów na etapie budowy, eksploatacji i utrzymania farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2;
  • zasady funkcjonowania wspólnego zespołu projektowego złożonego z przedstawicieli obu firm oraz podział ich kompetencji;
  • ramy transakcji sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2).

PGE Polska Grupa Energetyczna, poprzez spółkę celową PGE Baltica, realizuje program budowy trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), o planowanej mocy do 900 MW.

Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50 procent udziałów w dwóch spółkach – EWB3 i EWB2 – a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Celem współpracy jest także zbudowanie kompetencji przez PGE Baltica, aby w przyszłości firma mogła sama realizować projekty offshore.

Proces rozpoczął się w grudniu 2018 r., kiedy PGE Baltica zaprosiła do rozmów potencjalnych partnerów biznesowych. Pod koniec stycznia 2019 r. zamknięto pierwszy etap wyboru, w którym zgłosiło się kilkanaście chętnych do negocjacji firm ze światowej branży offshore.

We wrześniu 2019 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej potwierdził, że trwa kolejny etap wyboru partnera dla inwestycji w offshore – na liście negocjacyjnej były wówczas cztery firmy.

22 października 2019 r. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z jednym podmiotem – firmą Ørsted – dotyczących sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch projektach o łącznej mocy do 2,5 GW oraz określenia warunków współpracy przy ich realizacji.

Do końca roku strony miały zdecydować o kontynuacji rozmów. Strony zasiądą teraz do negocjacji szczegółów potencjalnej transakcji. Ich przebieg i czas trwania będzie zarazem uzależniony od procesu tworzenia ram prawnych dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Projekt Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Kapitałowej PGE tworzą wspólnie:

  • PGE Baltica – jako centrum kompetencyjne w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Grupie PGE; spółka odpowiedzialna za operacyjną realizację Programu Offshore, w tym za rozwój projektów inwestycyjnych na rzecz trzech spółek projektowych Elektrowni Wiatrowych Baltica.
  • Trzy spółki projektowe (SPV) – Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (EWB1), Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (EWB2) oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (EWB3).

Wszystkie trzy spółki – EWB 1; EWB 2; EWB 3 posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego. Dla EWB-3 i 2 wspólnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w grudniu 2019 r. PGE Baltica rozpoczęła nowatorski projekt badawczy nt. wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe (tzw. blockage effect). Na tej podstawie możliwe jest dokładne oszacowanie przyszłej produktywności farm Baltica 3 i Baltica 2.

wróć do Aktualności