PGE Baltica poszerzy współpracę z Politechniką Gdańską

08.09.2022
10fc0e75e29b3c0420b83b986f56f40f

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji Studiów Podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. List intencyjny podpisany z władzami uczelni otwiera też drogę do innych, kolejnych form współpracy, z których skorzysta tworzone przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

– Z Politechniką Gdańską łączą nas już projekty badawczo-naukowe oraz współpraca przy realizacji specjalności dotyczącej projektowania i budowy morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich z oceanotechniki. Chcemy jednak jak najpełniej wykorzystać potencjał współpracy, szczególnie przy kształceniu kadr tak potrzebnych naszej branży. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w istniejące od kilku lat i cieszące się już dobrą renomą studia podyplomowe z obszaru morskiej energetyki wiatrowej – powiedział Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. – Zależy nam na wieloletniej współpracy z uczelnią. Rozmawiamy już o stworzeniu kolejnego, bardziej sprofilowanego kierunku studiów podyplomowych z zakresu offshore. W grę wchodzą też możliwości współpracy m.in. przy studiach inżynierskich, szkolenia, warsztaty, wspólnie organizowane wizyty studyjne dla uczniów szkół średnich – przyszłych studentów oraz kolejne wspólne inicjatywy naukowo-badawcze związane z projektami realizowanymi na morzu przez Grupę PGE – dodał prezes PGE Baltica.

– Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w całej polskiej gospodarce tylko pod warunkiem, jeśli uda się efektywnie połączyć na tym polu możliwości i kompetencje ośrodków naukowych z przemysłem i biznesem – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Już teraz ta współpraca wygląda dobrze, ale powinna być jeszcze bliższa i bardziej zintegrowana. Morska energetyka wiatrowa to przyszłość, a także obietnica, którą składamy następnym pokoleniom i naszej planecie. Musimy zrobić wszystko, żeby jej dotrzymać – dodał.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

Od lewej: Mariusz Witoński, prezes zarządu PTMEW; prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej; Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica.

– Podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która uruchomiła tego typu studia podyplomowe, odpowiadając zresztą na zapotrzebowanie polskiego sektora energetycznego. Od jesiennej edycji wśród wykładowców pojawią się również przedstawiciele kadry zarządczej PGE Baltica powiedział dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, kierownik podyplomowych studiów MEW.

Studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Kadr dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. Podczas dotychczas zakończonych edycji ze studiów skorzystało ok. 220 osób. Ich szósta edycja rozpoczyna się w październiku. Partnerem studiów jest  Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Gdyni.

– Współpraca z polskimi uczelniami i instytucjami naukowymi, w szczególności tymi z Pomorza, daje możliwość wykorzystania lokalnego, krajowego wkładu w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. To bardzo cenny zasób dla tworzonego właśnie przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej – powiedział Jarosław Tucholski, dyrektor Departamentu Innowacji i Nowych Technologii w PGE Baltica, który odpowiada za projekt centrum.

PGE Baltica współpracuje z uczelniami i instytucjami naukowymi zarówno w zakresie kształcenia kadr na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej, jak również w ramach wspólnych projektów naukowo-badawczych na rzecz własnych przedsięwzięć – morskich farm wiatrowych budowanych na Morzu Bałtyckim. Wśród współpracujących uczelni i instytucji są m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska Akademia Nauk – Instytut Maszyn Przepływowych i Instytut Budownictwa Wodnego, Państwowy Instytut Geologiczny, a także szkoły średnie w Ustce i Malborku.