Morska Farma Wiatrowa Baltica z zatwierdzonym poziomem wsparcia

14.12.2022
zal

PGE i Ørsted otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Wcześniej, we wrześniu br., wysokość dopuszczalnego poziomu wsparcia dla obu etapów projektu została zatwierdzona przez Komisję Europejską w wyniku indywidualnej notyfikacji wsparcia dla MFW Baltica. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,6 zł/MWh.

– Nasze projekty Baltica 2 i Baltica 3 jako pierwsze w Polsce morskie farmy wiatrowe uzyskały pozytywne decyzje Komisji Europejskiej oraz Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia indywidualnego poziomu wsparcia. Dzięki temu zabezpieczony zostanie duży wolumen energii po stałej cenie, z czego skorzystają przede wszystkim odbiorcy energii. Wraz z przyjętymi ostatnio przez Sejm zmianami legislacyjnymi, o które zabiegaliśmy jako branża, a które poprawią ekonomikę projektów pierwszej fazy polskiego programu offshore, powstają lepsze warunki do inwestowania w morskie farmy wiatrowe. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w obliczu obecnego, trudnego otoczenia makroekonomicznego - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Decyzje Prezesa URE o przyznaniu wsparcia dla Baltica 2 i Baltica 3 będą jedną z kluczowych przesłanek dla podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Możliwość produkcji czystej energii z projektów na Morzu Bałtyckim stanowi dla Polski wielką szansę. Morska Farma Wiatrowa Baltica o mocy ok. 2,5 GW jest jednym z pionierskich projektów w kraju i jesteśmy dumni, że jako pierwszy uzyskał zatwierdzenie wsparcia w ramach kontraktu różnicowego – zarówno przez Komisję Europejską jak i Urząd Regulacji Energetyki. Cieszymy się na kontynuację naszej bliskiej współpracy z PGE przy realizacji tak przełomowego dla Polski projektumówi Agata Staniewska-Bolesta Dyrektor Zarządzająca, Ørsted Offshore Polska.

Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, a następnie decyzji Prezesa URE zatwierdzających poziom wsparcia, jest konieczne dla wszystkich projektów realizowanych w tzw. pierwszej fazie polskiego programu offshore, które w 2021 roku otrzymały wsparcie w formule kontraktu różnicowego (CfD) decyzją Prezesa URE. Decyzja KE została wydana w ramach procesu indywidualnej notyfikacji wsparcia dla inwestorów wymaganej unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. PGE i Ørsted złożyły dokumentację związaną z notyfikacją do URE w październiku 2021 roku, skąd następnie trafiła ona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na początku lutego 2022 roku dokumentacja została przekazana do KE. Decyzja Prezesa URE określająca poziom wsparcia dla projektów finalizuje cały proces.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 GW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, ma być oddany w 2027 roku. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Partnerzy projektu rozpoczęli prace nad pozyskaniem pozwoleń na budowę, które są ostatnimi pozwoleniami wymaganymi przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.