PGE i Ørsted podpisały kolejną umowę dotyczącą wyprowadzenia mocy dla projektu Baltica 2

28.02.2024
infografika_przewiert_hdd_ostpm

Umowa obejmuje wykonanie przewiertu sterowanego pod plażą niezbędnego do poprowadzenia linii kablowych 275 kV oraz budowy tzw. muf łączeniowych, czyli stanowisk łączących morskie linie kablowe z lądowymi. Prace zrealizuje konsorcjum polskich firm – ROMGOS Gwiazdowscy i ZRB Janicki.

Podmorskie linie kablowe mają za zadanie przesył energii elektrycznej wyprodukowanej przez morskie farmy wiatrowe na ląd, do infrastruktury przyłączeniowej. Morski odcinek linii kablowych łączy się z odcinkiem lądowym na lądzie. Przekroczenie linii brzegowej, dzięki któremu możliwe będzie połączenie morskiego odcinka kabli z odcinkiem lądowym, zostanie wykonane bezwykopową technologią horyzontalnego przewiertu kierunkowego (HDD - Horizontal Directional Drilling). To najmniej inwazyjny sposób pozwalający na instalację linii kablowych. Nie wymaga – jak w przypadku tradycyjnego wykopu otwartego – zamknięcia części plaży na czas prac budowlanych. Jest to metoda bezpieczna, prowadzona na znacznej głębokości i pozwala na zachowanie turystycznych i przyrodniczych walorów terenu, na którym będą wykonywane prace.

Przewierty sterowane pozwolą na poprowadzenie czterech podmorskich kabli eksportowych poprzez cztery kanały kablowe pod plażą w kierunku lądowej stacji transformatorowej. Każdy z kanałów będzie miał długość ok. 1,2 km i średnicę zewnętrzną ok. 90 cm. Linie kablowe na całym odcinku ułożone zostaną w ziemi, w osobnych rurach osłonowych. Wykonawcy zapewnią pełne wsparcie jednostek pływających w celu realizacji tego zadania. Sama instalacja kabli będzie realizowana w ramach oddzielnego kontraktu.

W miejscu samego połączenia obu odcinków linii kablowych na lądzie wykonawca wybuduje cztery podziemne stanowiska muf łączeniowych (TJB – Transition Joint Bay). Prace będą prowadzone na terenie miejscowości Lubiatowo w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim.

PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Uzyskali też wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.