Polskie firmy przeprowadzają badania geologiczne dla projektu offshore wind PGE

07.03.2024
kopernik-1

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z konsorcjum firm: Geofizyka Toruń S.A., Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin sp. z o.o. oraz „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o. na wykonanie badań geologicznych, w tym geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dotyczących  przewiertu ląd – morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Rozpoznanie geologiczne obszaru jest niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego związanego z budową morskich farm wiatrowych. Prowadzone  badania geotechniczne oraz geofizyczne mają na celu dokładne zbadanie gruntu  pod przyszłą inwestycję. W wyniku badań powstanie dokumentacja, która jest niezbędna do wykonania modelu gruntu koniecznego do prawidłowego zaprojektowania przejścia kablowego ląd-morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Zakres  prac obejmuje wykonanie badań geologicznych, w tym geotechnicznych i geofizycznych. W zakresie badań na lądzie umowa obejmuje m.in. : sondowania CPTU, badania piezometryczne, magnetometryczne, sejsmiczną tomografię refrakcyjną, tomografię elektrooporową oraz badania georadarem GPR. Natomiast jeśli chodzi o badania na morzu to planowane jest min. wykonanie sondowania CPTU, sejsmika refleksyjna, badania batymetryczne oraz badania profilomierzem osadów (SBP). Dodatkowo, planowane jest wykonanie badań laboratoryjnych próbek gruntu i wody pobranych podczas wierceń. Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. PGE Baltica rozpoczęła w tym roku badania podłoża gruntu dla części lądowej inwestycji i podpisała umowę na wykonanie wstępnych badań geotechnicznych dna morskiego. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiony po 2030 roku. 

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które razem utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW Grupa PGE realizuje wspólnie z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Na zdjęciu: Samopodnośna platforma pływająca Kopernik-1 Geofizyki Toruń