PGE Baltica realizuje badania geologiczne dla projektu Baltica 1

12.02.2024

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła badania podłoża gruntu dla części lądowej dla MFW Baltica-1. Obszar badań obejmie teren budowy przyszłej lądowej stacji transformatorowej i ławy kablowej, czyli infrastruktury związanej z wyprowadzeniem mocy. Badania wykonuje polska firma Geoteko.

– Rozpoznanie geologiczne obszaru, na jakim ma powstać część lądowa projektu, jest niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego związanego z budową morskich farm wiatrowych. Prowadzone  badania geotechniczne oraz geofizyczne mają na celu dokładne zbadanie gruntu pod przyszłą inwestycję. W wyniku badań powstanie dokumentacja niezbędna do wykonania projektu technicznego przyłącza lądowego   − powiedział Arkadiusz Sekściński, prezes zarządu PGE Baltica.

W ramach badań terenowych wykonane zostaną otwory wiertnicze z poborem próbek gruntów i wód podziemnych oraz sondowania CPTU. Sondowanie CPTU to badanie, które polega na wciskaniu w grunt specjalnego stożka z systemem czujników rejestrujących parametry gruntu w sposób ciągły.

W ramach zaplanowanych badań laboratoryjnych zaprojektowano wykonanie badań parametrów fizyczno-mechanicznych oraz chemicznych pobranych próbek gruntów i wody podziemnej. Finalnym wynikiem zrealizowanych prac będzie dokumentacja niezbędna w kolejnych etapach realizacji projektu - przygotowania projektu technicznego, będąca częścią projektu budowlanego. Pozyskane dane pozwolą także na dobór odpowiednich kabli eksportowych i zaplanowanie głębokości ich ułożenia w części lądowej.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku. 

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które razem utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW Grupa PGE realizuje wspólnie z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.