PGE i Ørsted wybrały konsorcjum do badań geotechnicznych dna morskiego

13.07.2021

PGE i Ørsted wybrały konsorcjum Geoquip Marine i MEWO S.A. do wykonania badań geotechnicznych dna morskiego. Rozpoczęte właśnie prace projektowe prowadzone są na rzecz Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW. Rezultaty uzyskane w trakcie wstępnych badań i analiz posłużą do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań dla umiejscowienia turbin wiatrowych oraz stacji transformatorowych na morskim obszarze inwestycji.

Badania podłoża gruntowego dna morskiego to jeden z kluczowych elementów przygotowania do budowy instalacji offshore. W zakres prac wchodzi wykonanie głębokich odwiertów, badań wykonywanych w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych (tzw. sondowania CPT), płytkich odwiertów, a także przeprowadzenie badań laboratoryjnych na morzu i lądzie.

Realizacja prac związanych z badaniami podłoża jest niezbędna do uzyskania finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych

Należy podkreślić, że wykonawca wybrany do przeprowadzenia badań to konsorcjum stworzone z polskiego przedsiębiorstwa MEWO S.A. oraz szwajcarskiej firmy Geoquip Marine. Wybór konsorcjum, w skład którego wchodzi polska firma jest potwierdzeniem celu, jaki stawia sobie Grupa PGE, aby polskie firmy odegrały istotną rolę w projekcie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – powiedziała Monika Morawiecka, Prezes Zarządu PGE Baltica.

- Bardzo cieszy nas tak silne partnerstwo nawiązane pomiędzy międzynarodowym kontrahentem a silnym lokalnym graczem. Tego typu doświadczenie z pewnością przyniesie korzyści naszym projektom. W przyszłości jesteśmy otwarci na podobne partnerstwa, by wspierać polskich dostawców i pokazać im, że morska energetyka wiatrowa to globalna branża, w ramach której mogą się rozwijać – dodał Søren Westergaard Jensen, Starszy Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych, Ørsted.

Ørsted i należąca do PGE spółka PGE Baltica będą wspólnie rozwijać, budować i obsługiwać Morską Farmę Wiatrową Baltica, znacząco przyczyniając się do polskiej transformacji energetycznej i dostarczając czystą, niezawodną i przystępną cenowo energię przez 30 lat.

Morska Farma Wiatrowa Baltica w przyszłości zajmować będzie w przybliżeniu teren Warszawy. Na tak dużym terenie, podłoże gruntowe może być bardzo zróżnicowane. Dlatego też niezbędna jest czteroetapowa analiza. Pierwszy jej etap to rozpoznanie geofizyczne, które w przypadku tej inwestycji zostało już zrealizowane. Drugi, którego dotyczy właśnie podpisana umowa z konsorcjum Geoquip Marine oraz MEWO S.A., to wstępne badanie geotechniczne.

Dzięki pozyskaniu informacji na temat struktury geologicznej możliwe będzie wykonanie kolejnych analiz inżynieryjnych oraz projektów technicznych dla fundamentów, konstrukcji wsporczych turbin, stacji transformatorowych, a także kabli. Ponadto, interpretacja rezultatów będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowlanego. Kolejnymi dwoma etapami prac będą pogłębione analizy geotechniczne uzupełniające stworzony na ich podstawie model gruntu o informacje dotyczące precyzyjnej lokalizacji infrastruktury, które pozwolą na uszczegółowienie ich projektów technicznych.

Konsorcjum Geoquip Marine i MEWO jest jednym z pierwszych wykonawców wybranych przez partnerów joint venture – PGE i Ørsted, posiadających po 50% udziałów w Morskiej Farmie Wiatrowej Baltica. Jej realizacja wpisuje się zarówno w plany Ørsted, który do 2030 r. dąży do posiadania łącznie 30 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej na całym świecie, jak również w strategię Grupy PGE, dążącej do posiadania w tej perspektywie 2,5 GW w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Grupa Geoquip Marine posiada międzynarodowe doświadczenie w wykonywaniu morskich badań podłoża gruntowego. Świadczy usługi dla firm z sektora energetycznego, deweloperów infrastrukturalnych oraz organizacji rządowych i badawczych. W zakres jej kompetencji wchodzi również kompleksowa interpretacja danych pozyskanych w trakcie badań.

MEWO S.A. to firma działająca na europejskim rynku offshore i największa w Polsce niezależna firma świadcząca usługi w zakresie badań i pomiarów środowiskowych, geofizycznych oraz geotechnicznych. Jej oferta w tym zakresie obejmuje prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz wynajem specjalistycznego sprzętu badawczo-pomiarowego. MEWO S.A. dostarcza usługi i rozwiązania dla morskich sektorów energetycznych na Morzu Bałtyckim, Morzu Śródziemnym i południowej części Morza Północnego w zakresie ropy i gazu, odnawialnych źródeł energii, telekomunikacji podmorskiej i badań morza.

Wykonanie wstępnych badań podłoża gruntowego to kolejny krok w realizacji etapu przygotowawczego do budowy morskiej farmy wiatrowej powstającej w dwóch fazach – Baltica 2 i Baltica 3. Uruchomienie tej największej inwestycji offshore w polskiej części Bałtyku, o łącznej mocy do 2,5 GW, planowane jest do 2030 roku.

Już na początku 2021 roku, zrealizowano istotne etapy projektu::

  • W styczniu 2021 zawarto umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2.
  • W kwietniu 2021 Morska Farma Wiatrowa Baltica (Baltica 2 i Baltica 3) otrzymała prawo do kontraktu różnicowego.
  • W maju 2021 PGE i Ørsted sfinalizowały umowę joint venture dla wspólnych projektów offshore w Polsce.