PGE i Ørsted starają się o ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia dla MFW Baltica. Dokumentacja w tej sprawie trafiła już do Komisji Europejskiej

09.03.2022
baltica-2-3-najwieksza

PGE i Ørsted notyfikowały indywidualną cenę w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Po weryfikacji dokumentacji przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencjii Konsumentów została ona przekazana do Komisji Europejskiej.

Ustalenie z Komisją Europejską ostatecznych cen energiiw kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów, który pozwoli nam na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla odbiorców energii - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.- Procedowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej notyfikacji w instytucjach krajowych przebiegło zgodnie z założonym harmonogramem. Kolejnym krokiem są ewentualne pytania i finalna decyzja Komisji Europejskiej. Spodziewamy się jej w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Liczymy na konstruktywny dialog z Komisją w całym tym procesie, jesteśmy na niego otwarci i dobrze przygotowani – dodaje Wojciech Dąbrowski.

- Mamy nadzieję na zakończenie rozmowy z Komisją Europejską jesienią tego roku, czyli mniej więcej w rok po złożeniu wniosku do URE. Decyzja KE nie kończy jednak procesu ustalania ostatecznej ceny kontraktu różnicowego. Potem nastąpi jeszcze weryfikacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który zdecyduje o ostatecznym poziomie wsparcia dla każdego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Nasza współpraca z URE przy wstępnej weryfikacji przebiegała wzorcowo. Dlatego mamy nadzieję na szybkie procedowanie sprawy także w końcowym etapie tak, by móc podjąć finalną decyzję inwestycyjną i przejść do kolejnego etapu realizacji największej inwestycji w polskiej części Morza Bałtyckiego. Czystai przystępna cenowo energia jest niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki, a ta z naszego wspólnego projektu mogłaby zasilić nawet4 mln gospodarstw domowych - dodaje Søren Westergaard Jensen, dyrektor Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica z ramienia Ørsted oraz p.o. dyrektora zarządzającego obszaru offshore w Ørsted Polska

W kwietniu 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał realizowanym wspólnie przez PGE i Ørsted obu etapom Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - wsparcie w kontrakcie różnicowym (CfD), wskazując w decyzjach maksymalną cenę wsparcia 319,6 PLN/MWh. Oba etapy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - są realizowane w tzw. pierwszej fazie systemu wsparcia – zakładającej przyznanie wsparcia w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE.W związku z wymaganiami unijnych wytycznych dotyczących pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska oraz krajowych zasad przyznawania wsparcia w pierwszej przedaukcyjnej fazie systemu ustanowionego ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznejz morskich farm wiatrowych, konieczna jest indywidualna notyfikacja wsparcia dla projektu do Komisji Europejskiej.

PGE i Ørsted jeszcze w październiku 2021 roku przekazały dokumentację dotyczącą indywidualnej notyfikacji do URE, skąd następnie trafiła ona do UOKiK. Na początku lutego 2022 roku dokumentacja została przekazana do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

***

O Grupie Kapitałowej PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.  Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3,o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocyw polskiej części Bałtyku.

 

Więcej o Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Wywodzący się z Danii koncern jest dziś obecny na kilkunastu rynkach, poczynając od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez kraje europejskie, a kończąc na Azji. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, na którym firma działa już 10 lat, zatrudniając obecnie blisko 300osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW w polskiej części Morza Bałtyckiego wpisuje się w zaktualizowaną niedawno przez Ørsted ambicję osiągnięcia 30 GW w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku. Ørsted, który posiada 30-letnie doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, posiada obecnie ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, budujei obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energiii bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. Uznano nas za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie w indeksie Corporate Knights 2021, który gromadzi 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Znajdujemy się także na liście CDP Climate Change A jako światowy lider w zakresie działań na rzecz klimatu. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).

wróć do Aktualności