Warsztaty dla Wykonawców

Blisko 800 przedstawicieli potencjalnych dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, w tym ponad 500 z Polski, wzięło udział w specjalnym wirtualnym wydarzeniu zorganizowanym przez PGE i Ørsted, które odbyło się 22 kwietnia.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podczas wystąpienia rozpoczynającego przedstawił bieżące projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i ambicje Grupy PGE w obszarze offshore wind do 2040 roku.

PGE wraz z firmą Ørsted realizuje w ramach MFW Baltica projekty Baltica 2 i Baltica 3, których łączna moc wytwórcza do końca dekady ma osiągnąć ok. 2,5 GW.

Rasmus Errboe  - senior vice president, head of Continental Europe Ørsted, podkreślił w swoim wystąpieniu doświadczenie, jakie posiada firma zarówno w budowie morskich farm wiatrowych, jak i optymalizacji kosztów realizacji takiej inwestycji. Do tej pory firma Ørsted zbudowała 32 morskie farmy wiatrowe na całym świecie.

Uczestnicy spotkania poznali kluczowe informacje na temat inwestycji, a także harmonogramy prac i postępowań zakupowych prowadzonych przy budowie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Najważniejsze kamienie milowe inwestycji to rozpoczęcie procesu instalacji na morzu w 2025 roku, na 2026 zaplanowano podanie napięcia z pierwszych zainstalowanych turbin, a w 2027 roku nastąpi przekazanie do eksploatacji – czyli komercyjne użytkowanie.

Formalne aspekty postępowań zakupowych prowadzonych w ramach spółki joint venture, jaką PGE tworzy z Ørsted, przedstawił Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Była też mowa o narzędziach i zasadach stosowanych w procesie zakupowym, w tym dostępie do portali zakupowych obu partnerów inwestycji – PGE i Ørsted. Na koniec zostały udzielone odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w formularzach rejestracyjnych na wydarzenie.