Kluczowe dane o naszych projektach

 

Projekty PGE Balica

 

Harmonogram inwestycji

Uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma być oddany do 2027 roku. Oba te etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 roku spodziewamy się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie. Będziemy też pracować nad pozyskaniem pozwoleń na budowę, co umożliwi podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej. Oddanie do eksploatacji projektu Baltica 1 planujemy po 2030 roku.

 

 

Baza operacyjno-serwisowa i Centrum Kompetencji Morskiej Energi Wiatrowej PGE Baltica w Ustce