Grzegorz Wysocki

Wiceprezes ds. Finansowych

Posiada tytuł MBA Stockholm University, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 

Swoje doświadczenie zawodowe od dwudziestu lat zdobywał w instytucjach finansowych tj. ubezpieczeniowych, bankowych oraz szeroko pojętego wsparcia biznesu szczególnie w obszarze dofinansowań UE, pełnił role managerskie w PZU, Cetelem Bank GK BNP Paribas, Millennium BCP, GK GE Capital; pełnił funkcję CFO w RARR S.A. oraz Orlen Południe S.A..

Zasiadał w radach nadzorczych, gdzie piastował m.in. funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, oraz zarządach spółek prawa handlowego na stanowiskach członka, wiceprezesa i prezesa zarządu. Realizował strategiczne projekty infrastrukturalne i kapitałowe, koncentrując swoją działalność na montażu finansowym przedsięwzięć.