Arkadiusz Sekściński

Prezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2020 roku pełnił funkcję  Wiceprezesa ds. Rozwoju PGNIG SA odpowiedzialnego za przedsięwzięcia badawcze, innowacyjne i rozwojowe oraz nadzór nad obszarem IT, cyfryzacji, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, współpracy ze start-upami, rozwoju paliw alternatywnych, w tym segmentu biometanu i wodoru oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla projektów B+R. Dodatkowo pełnił funkcje Członka Rady Dyrektorów PGNIG Upstream Norway oraz przewodniczącego rady nadzorczej PGNIG Ventures. Posiada doświadczenie w procesach akwizycyjnych w sektorze energetycznym.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne,” specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka. Był też stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia),  Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja).