Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Decyzje strategiczne w zakresie realizacji Programu Offshore podejmowane są przez Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej jako Walne Zgromadzenie SPV (ze wsparciem merytorycznym PGE Baltica).

Rada Nadzorcza PGE Baltica

Adam Domański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Marcin Charzyński - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kurtyka - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Tadeusz Dzierżanowski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Członek Rady Nadzorczej

gkpge_baltica_site