Budowa morskich farm wiatrowych w Polsce przyniesie korzyści w wymiarach: ekonomicznym, środowiskowym, społecznym oraz dla bezpieczeństwa energetycznego.

 

Korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego:

 • źródło zeroemisyjnej energii;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na import energii elektrycznej;
 • wsparcie krajowej kontrybucji do wiążącego europejskiego celu OZE na 2030 rok;
 • wsparcie transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, ograniczenie emisji CO2.

Korzyści ekonomiczne:

 • wraz ze wzrostem efektywności montowanych turbin spada również jednostkowy nakład kosztów na budowę farm wiatrowych. Są one coraz tańsze, a co za tym idzie, coraz bardziej konkurencyjne;
 • promocja polskich producentów i dostawców technologii związanych z MFW na świecie;
 • zwiększenie innowacyjności naszej gospodarki na europejskim rynku;
 • okazja dla rozwoju polskiego przemysłu stalowego i stoczniowego;
 • wsparcie rynku pracy i przedsiębiorczości lokalnej w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

Korzyści środowiskowe:

 • budowa morskich farm wiatrowych spowoduje, że prąd w Polsce będzie bardziej „zielony”, a Polska energetyka coraz bardziej przyjazna dla środowiska;
 • nieinwazyjne dla środowiska i zdrowia ludzkiego pozyskiwanie energii;
 • ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, walka ze zmianą klimatu;
 • usytuowanie wiatraków w odległości ponad 25 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci pięknego, nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża.

Korzyści społeczne:

 • duże wpływy z podatków do budżetów samorządowych i państwa;
 • wyliczenia ekspertów McKinsey z 2016 roku pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW stworzy 77 tys. miejsc pracy w całej Polsce, wygeneruje ok. 60 mld PLN wartości dodanej do PKB i 15 mld PLN wpływów z tytułu podatków CIT i VAT do 2030 roku;
 • inwestycje w działania na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju miast w województwach nadmorskich, ochrona mieszkańców Polski i Europy przed szkodliwymi emisjami.

gkpge_baltica_site